Bookoins

Mindset ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา


ผู้รีวิว : กิตติพงษ์  พลอยจิระชัย
ยอดเข้าชม : 18


บทรีวิวย่อ

   

การกระทำของเราส่วนใหญ่มาจากกรอบคิดเกือบจะทั้งหมด แล้วถ้าเราไม่รู้จักมันดีพอการกระทำของเรานั่นจะเป็นส่วนนึงที่จะกำหนดเส้นทางของเราให้ถึงเป้าหมาย


ราคา : 1 เหรียญ

www.bookoins.com