Bookoins

Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster


ผู้รีวิว : นภดล  ร่มโพธิ์
ยอดเข้าชม : 1


บทรีวิวย่อ

   

ใครสนใจเรื่อง Startup โดยเฉพาะเรื่องของการวัดผล ควรอ่านเล่มนี้อย่างยิ่งครับ เขียนโดย Alistair Croll และ Benjamin Yoskovitz ผมมา Review ไว้ด้วยครับ


ราคา : 0 เหรียญ

www.bookoins.com