Bookoins

The Behavior Gap : 10 วิธีเพิ่มเงินที่จะทำให้เงินในกระเป๋าคุณลดลง


ผู้รีวิว : ชาญณรงค์  จันทร์โส
ยอดเข้าชม : 24


บทรีวิวย่อ

   


คุณรู้ตัวรึเปล่าว่าวิธีที่คุณพยายามทำให้เงินงอกเงยขึ้นมาความจริงแล้วมันทำให้เงินของคุณลดลง 
ราคา : 0 เหรียญ

www.bookoins.com