Bookoins

CHINA 5.0


ผู้รีวิว : Chanunt  Tanow
ยอดเข้าชม : 22


บทรีวิวย่อ

   

จีนก้าวไปไกลถึง 5.0 เชียวหรือในขณะที่ยุโรปพึ่งไปแค่ 4.0 จีนมีเทคโนโลยี่ที่ลำหน้าขนาดนั้นเลยหรือไร?


ราคา : 5 เหรียญ

www.bookoins.com