Bookoins

วิทยาศาสตร์แห่งความสุข: สำรวจความสุขและความหมายของชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์


ผู้รีวิว : รชานนท์  หิรัญวงษ์
ยอดเข้าชม : 30


บทรีวิวย่อ

   

หนังสือนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะ ประกอบไปด้วยเรื่องจิตวิทยา ชีววิทยา และมนุษย์ศาสตร์ ถ้ามีพื้นฐานอย่างน้อย 1 ใน 3 ศาสตร์นี้จะทำให้อ่านได้ง่ายขึ้น


ราคา : 0 เหรียญ

www.bookoins.com