Bookoins

Book Review: Payoff: The hidden logic that shapes our motivations


ผู้รีวิว : นภดล  ร่มโพธิ์
ยอดเข้าชม : 19


บทรีวิวย่อ

   

หนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน อ่านแล้วอาจจะหักล้างความเชื่อดั้งเดิมของเราที่ว่า เราถูกจูงใจด้วยเงิน มาอ่านรีวิวนี้กันครับ


ราคา : 0 เหรียญ

www.bookoins.com