Bookoins

13 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ How to Ikigai


ผู้รีวิว : นภดล  ร่มโพธิ์
ยอดเข้าชม : 135


บทรีวิวย่อ

   

ถ้าใครสนใจเรื่อง Ikigai ผมแนะนำให้ลองอ่านเล่มนี้ดูครับ แล้วเราจะทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราเก่ง สิ่งที่เราได้รางวัล และเป็นสิ่งที่โลกต้องการ


ราคา : 0 เหรียญ

www.bookoins.com