Bookoins

The Disruptor


ผู้รีวิว : Chanunt  Tanow
ยอดเข้าชม : 27


บทรีวิวย่อ

   

อะไรจะหายไปในอนาคตไม่สำคัญแต่เกิดแก่เจ็บตายยังคงอยู่ ดังนั้นคุณอยากเป็นผู้ที่ถูกทำให้หายไปหรือปรับตัวปรับความคิดเปิดใจเปิดสมองเพื่อสิ่งใหม่หรือไม่ ?


ราคา : 5 เหรียญ

www.bookoins.com