Bookoins

The Subtle Art of Not Giving a F*ck


ผู้รีวิว : กนกกัณฑ์  หาญมุ่งธรรม
ยอดเข้าชม : 15


บทรีวิวย่อ

   

บรรยายศาตร์แห่งการช่างแม่งได้สนุก เราเลือกได้ว่าจะ give a fuck กับอะไร เราทุกคนเลือกอยู่ตลอดเวลา การเลือกนี่แหละเป็นตัวกำหนดความเป็นคนของเรา


ราคา : 5 เหรียญ

www.bookoins.com