Bookoins

Grit: The Power of Passion and Perseverance


ผู้รีวิว : นภดล  ร่มโพธิ์
ยอดเข้าชม : 17


บทรีวิวย่อ

   

เป็นหนังสืออีกเล่มที่ดีมาก ๆ ครับ หนังสือกล่าวถึงว่าสิ่งที่ทำให้เราสำเร็จมี 2 อย่างคือ ความลุ่มหลงในสิ่งที่ทำ และความมานะพยายาม ลองอ่านกันดูครับ


ราคา : 0 เหรียญ

www.bookoins.com