Bookoins

คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่ายใน 1 นาที


ผู้รีวิว : Tero  Chonlatee
ยอดเข้าชม : 29


บทรีวิวย่อ

   

#รีวิวหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่ายใน 1 นาที 

เขียนโดย ซากุระดะ จุน หนังสือที่อ่านแล้ว ได้ข้อคิด 2 ข้อครับ 

  1. 1. “อะไรที่ดูเรียบง่าย มักไม่ง่าย” 
  2. 2. “อย่าคิดว่าเราเข้าใจ จนกว่าจะสรุปเป็นแผนภาพได้”


ราคา : 0 เหรียญ

www.bookoins.com