Bookoins

ที่เราแย่เพราะโชคร้ายเขาสบายเพราะโชคดี-ดร.นภดล ร่มโพธิ์ (2561)​


ผู้รีวิว : Preawampan  Petra
ยอดเข้าชม : 16


บทรีวิวย่อ

   

อธิบายความลำเอียงของคนเราได้ดี ครอบคลุม เข้าใจง่าย 


ราคา : 0 เหรียญ

www.bookoins.com