Bookoins

The Power of Now: พลังแห่งจิตปัจจุบัน ทางสู่การตื่นรู้และเยียวยา


ผู้รีวิว : ธีรศักดิ์  ท่าหลวง
ยอดเข้าชม : 5


บทรีวิวย่อ

   

หนังสือ ที่จะทำให้เราเข้าใจคำว่า “มีสติอยู่กับปุจจุบัน” ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 


ราคา : 0 เหรียญ

www.bookoins.com