Bookoins

the accidental creative คิดไม่ต้องเค้น


ผู้รีวิว : นิติรัฐ  กีฬาแปง
ยอดเข้าชม : 21


บทรีวิวย่อ

   

วิธีที่ทำให้ความคิดดีๆ โผล่ขึ้นมาง่ายๆ และหลายครั้งที่ความคิดดีๆ ไม่ได้เกิดขึินจากการเค้น


ราคา : 0 เหรียญ

www.bookoins.com