รีดีม


เหรียญ

รีดีม

แลกซื้อ


เรื่อง
จำนวนคงเหลือ
จำนวนที่ต้องการ

หนังสือความลับของการวัดผล

หนังสือที่ให้แนวคิดเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร แต่งโดยนภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ

หนังสือที่ได้นำเอาแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร มาใช้ในการวัดผลการดำเนินชีวิตของตัวเอง แต่งโดยนภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการทำรายการ