Bookoins
    • จิ๊กซอว์ตัวสุดท้าย ของความสำเร็จ
    • จิ๊กซอว์ตัวสุดท้าย ของความสำเร็จ

      ผู้รีวิว : Tasorn Pornsirikul
จิ๊กซอว์ตัวสุดท้าย ของความสำเร็จ
ผู้รีวิว : Tasorn Pornsirikul
คนอ่าน 12 ครั้ง
     

บทรีวิวย่อ

   

เราทุกคนอาจคุ้นเคยกับการวัดผลความสำเร็จในการทำงาน  แต่กลับละเลยการวัดผลในการดำเนินชีวิต เราจะวัดผลความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบค่ะ

ราคา : 0 เหรียญ