Bookoins
    • Late Bloomers สำเร็จได้ ไม่เห็นต้องรีบ
    • Late Bloomers สำเร็จได้ ไม่เห็นต้องรีบ

      ผู้รีวิว : Dean Kongmanas
Late Bloomers สำเร็จได้ ไม่เห็นต้องรีบ
ผู้รีวิว : Dean Kongmanas
คนอ่าน 2 ครั้ง
     

บทรีวิวย่อ

   

‘เติบโตอย่างช้าๆ ไม่ต้องรีบ รอให้นาฬิกาหมุนมาเป็นเวลาของเรา เราก็บานสะพรั่งได้เหมือนกัน’ 

ราคา : 0 เหรียญ