Bookoins
    • รีวิวหนังสือของ Netflix แบบละเอียดยิบ "No Rules Rules"
    • รีวิวหนังสือของ Netflix แบบละเอียดยิบ "No Rules Rules"

      ผู้รีวิว : Pawin Surattanasunya
รีวิวหนังสือของ Netflix แบบละเอียดยิบ "No Rules Rules"
ผู้รีวิว : Pawin Surattanasunya
คนอ่าน 5 ครั้ง
     

บทรีวิวย่อ

   

รีวิวหนังสือของ Netflix แบบละเอียดยิบ "No Rules Rules" ที่สุดหนังสือแนะนำแห่งปี เขียนโดย CO-Founder & CEO ของบริษัท Netflix เอง 

ราคา : 0 เหรียญ