Bookoins
    • ทำไม สิ่งนี้ ถึงดีต่อสุขภาพ
    • ทำไม สิ่งนี้ ถึงดีต่อสุขภาพ

      ผู้รีวิว : Panitnart Mongkolsujaritkul
ทำไม สิ่งนี้ ถึงดีต่อสุขภาพ
ผู้รีวิว : Panitnart Mongkolsujaritkul
คนอ่าน 2 ครั้ง
     

บทรีวิวย่อ

   

หนังสือที่อธิบายถึงหลักการปรับสมดุลร่างกายให้เหมือนวัยหนุ่มสาว ด้วยเทคนิคง่ายๆ จากนายแพทย์ชื่อดังชาวญี่ปุ่น อาศัยหลักการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ

ราคา : 0 เหรียญ