Bookoins
    • The One Thing: ได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียว
    • The One Thing: ได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียว

      ผู้รีวิว : Teerasak Thaluang
The One Thing: ได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียว
ผู้รีวิว : Teerasak Thaluang
คนอ่าน 599 ครั้ง
     

บทรีวิวย่อ

   

ความสำเร็จเกิดจากการโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดเพียงสิ่งเดียว

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอแนวทางการค้นหา และจัดการกับสิ่งที่สำคัญที่สุดเพียงสิ่งเดียวที่ควรทำในตอนนี้ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดที่เราต้องการ เปรียบได้กับการค้นหาโดมิโนตัวแรกที่สามารถล้มโดมิโนตัวที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อย ๆ และทรงพลังพอจะพิชิตโดมิโนตัวสุดท้ายนั้นก็คือ เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราได้ในที่สุด


ราคา : 0 เหรียญ