Bookoins
    • 15 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ The Hard Thing about Hard Things
    • 15 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ The Hard Thing about Hard Things

      ผู้รีวิว : นภดล ร่มโพธิ์
15 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ The Hard Thing about Hard Things
ผู้รีวิว : นภดล ร่มโพธิ์
คนอ่าน 6 ครั้ง
     

บทรีวิวย่อ

   

หนังสือที่เหมาะสำหรับผู้นำที่กำลังต้องนำพาองค์กรฝ่าวิกฤติไปให้ได้ เขียนโดย Ben Horowitz ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้

ราคา : 0 เหรียญ