Bookoins
    • รีวิวหนังสือ : อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR : Radical Focus
    • รีวิวหนังสือ : อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR : Radical Focus

      ผู้รีวิว : Charoenjit Chantarasiri
รีวิวหนังสือ : อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR : Radical Focus
ผู้รีวิว : Charoenjit Chantarasiri
คนอ่าน 6 ครั้ง
     

บทรีวิวย่อ

   

Radical Focus อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR ผู้เขียน Christina Wodtke แปลโดย ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ และ ดร.บรรจงจิต ร่มโพธิ์ หนังสือมี 199 หน้า 

ราคา : 0 เหรียญ