Bookoins
    • รวบรีวิว!!! Sapiens, Homo dues, 21 lessons for the 21th century
    • รวบรีวิว!!! Sapiens, Homo dues, 21 lessons for the 21th century

      ผู้รีวิว : Wongsakorn Kangsanan
รวบรีวิว!!! Sapiens, Homo dues, 21 lessons for the 21th century
ผู้รีวิว : Wongsakorn Kangsanan
คนอ่าน 3 ครั้ง
     

บทรีวิวย่อ

   

คงไม่ต้องบอกอะไรมากมายกับหนังสือชุดนี้ นี่ก็เป็นรีวิวในมุมมองของผม ที่ได้จากอ่านหนังสือชุดนี้...

"เปิดมุมมอง ปรับ mindset ในการมองโลกให้เปิดกว้างขึ้น"


ราคา : 0 เหรียญ